Wednesday, 20 March 2019
В Орхуському інформаційному центрі Мінприроди України відбулося засідання «за круглим столом» щодо обговорення ефективних заходів, спрямованих на екологізацію галузей економіки
Media key category: Public Relations
category: Aarhus Center

У засіданні взяли участь представники Мінприроди та Мінекономрозвитку, наукових та науково-дослідних закладів, бізнес-компаній та бізнес-асоціацій, виробників та лідерів галузі, інститутів громадянського суспільства та засобів масової інформації.
Захід відбувся за ініціативою Громадської ради при Мінприроди України.

Головний консультант Департаменту забезпечення роботи Міністра економічного розвитку та торгівлі України – Людмила Мусіна презентувала успішний досвід країн світу з упровадження моделі «зеленої» економки до системи державного управління та соціально-економічного розвитку.

Нею були визначені такі основні складові зеленої економіки зростання як:
- «зелена» промисловість, екологічні інновації та технології більш чистого виробництва;
- створення розумної  інфраструктури;
- податкова реформа, спрямована на пільгове оподаткування «зелених» підприємств;
- реальна оцінка природного капіталу та екосистемних послуг та ресурсозберігаюче споживання;
- сприятливе регуляторне середовище.

Заступник директора Департаменту стратегічного та бюджетного планування Мінприроди України Наталія Трофименко інформувала учасників засідання про основні засади державної екологічної політики та заходи, спрямовані на розвиток екологізації економіки, заплановані до упровадження відповідно до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки.

«Формування механізму екологізації економіки є надзвичайно актуальним питанням, яке вимагає узагальнених поглядів, завдяки яким можливо обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів становлення, форм функціонування і розвитку еколого-економічної системи країни».

За  результатами засідання будуть напрацьовані рекомендації щодо посилення інституціональної спроможності розвитку міжсектарального партнерства та залучення заінтересованих сторін щодо інтеграції екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління.

Back to top