Thursday, 21 March 2019
Які основні види порушень дозвільних процедур при видачі дозволів на розміщення відходів та погодженні лімітів на утворення та розміщення відходів? Чи є вказівки та роз’яснення Мінприроди своїм територіальним органам?
Media key category: Public Relations

Зміст листа Мінприроди від 09.10.2011 № 19195/07/10-11 до своїх територіальних підрозділів

До Мінприроди листом від 08.09.2011 № 7136/0/2-11 звернулось Держкомпідприємництво з проханням вжити заходів щодо попередження порушень законодавства з питань видачі підпорядкованими Мінприроди структурами документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами, зокрема під час виконання процедур передбачених Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1218 (далі - Порядок).

За результатами аналізу отриманих від підприємств скарг основним видами порушень при здійсненні зазначених процедур при оформленні дозволів на розміщення відходів та погодженні лімітів на утворення та розміщення відходів є:

Види порушень

Роз’яснення

Вимога додаткової інформації або документів, що не містяться у вичерпному переліку документів, необхідних для одержання дозволу на утворення відходів, встановлених пунктом 12 Порядку.

або

Відмова розглядати заяви без обов’язкового виконання додатково встановлених місцевих реєстраційних процедур, (наприклад вимога надання звіту про проведення інвентаризації відходів)

Територіальні органи Мінприроди згідно із п. “е” статті 23 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” мають право на одержання безоплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань

Але збирання необхідної додаткової інформації слід здійснювати в рамках загальної регулярної інформаційної діяльності, а не пов’язувати з проведенням дозвільних процедур.

Вимога надати певні види документів із переліку, наприклад вимога надати дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, при відсутності таких об’єктів на території заявника

Перелік пункту 12 Порядку містить документи, які надаються лише за певних умов, наприклад наявності об’єктів поводження з небезпечними відходами на території заявника, або здійснення заявником постійного зберігання небезпечних відходів на території підприємства, тощо.

Додаткова вимога розроблення технічних паспортів відходів на всі види відходів, в т.ч. відходи предметів споживання, або побутові відходи, або відходи, які передаються в повному обсязі на утилізацію або знешкодження

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999
№ 2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” (далі - Постанова) паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорти відходів доцільно розробляти на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.

Просимо керівників територіальних підрозділів Мінприроди звернути увагу на проведення дозвільних процедур та вжити відповідних заходів щодо попередження зазначених правопорушень.

Заступник Міністра –

керівник апарату

 

 Д. Мормуль

Back to top