Thursday, 21 March 2019
21 May
Україна підтримує курс євроінтеграції у напрямку «зеленої економіки»
Media key category: Press-center

Україна підтримує курс євроінтеграції у напрямку «зеленої економіки»

24 квітня 2013 року відбулась презентація методичного посібника «Настанова щодо застосування зелених закупівель в державному та приватному секторах економіки».

Протягом останніх років Європейський Союз, виступаючи активним прихильником  глобального підходу до зеленої економіки упроваджує інструменти з імплементації цієї моделі на законодавчому, методичному та інформаційному рівні.

Зелені закупівлі є одним з ефективних інструментів, поширений в країнах ЄС, Японії, США та інших країнах що упроваджують модель «зеленої економіки», – моделі яка поєднує економічне зростання разом з раціональним використанням природних ресурсів та запобіжними заходами щодо забруднення довкілля.

«Зеленими» вважаються закупівлі товарів, послуг чи робіт, які ґрунтуються на оцінці повної вартості предмету закупівлі з врахуванням заходів спрямованих на захист довкілля, що передбачає вибір економічно виправданої пропозиції з кращими екологічними технічними та/або якісними характеристиками у порівнянні з продукцією аналогічного функціонального призначення.

Дане видання є спільною працею науковців та правників, яке дозволить забезпечити здійснення раціональних та ефективних закупівель в державному та приватному секторах економіки.

Його унікальність полягає у тому, що пропонована ним методика ґрунтується на чинному українському законодавстві, охоплює у якості інструментів для здійснення закупівель як державні загальнообов’язкові норми, так і добровільні міжнародні та національні стандарти, кращий вітчизняний досвід та досвід інших країн.

Настанова щодо застосування зелених закупівельє доступною як для приватного сектору так і для розпорядників бюджетних коштів і є одним з кроків на шляхуінтеграції України до Європейського Союзу.

В коментарях до видання Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков зазначив, що лише збалансоване поєднання економічних, екологічних та соціальних факторів розвитку країни допоможе їй стати на шлях сталого розвитку і досягти європейського рівня якості життя. Міністр підкреслив: «Орієнтуючись на вибір продукції з покращеними екологічними характеристиками, органи державної влади, бізнесові та інші організації можуть зробити свій важливий внесок у розвиток в нашій країні екологічних інновацій, технологій більш чистого виробництва та поліпшення екологічних характеристик продукції упродовж життєвого циклу. Впевнений, що підтримуючи ініціативи у сфері екологізації суспільства та економіки, ми разом досягнемо спільної мети – покращення стану довкілля та якості життя громадян України».

Методичний посібник було видано за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України та Проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки», який фінансується

Європейським Союзом та впроваджується консорціумом на чолі з Eptisa.

Методичний посібник буде поширюватися безплатно під час проведення  семінарів-тренінгів для державних установ, підприємств та бізнес-організації з питань екологізації економіки та розвитку в Україні сталого споживання та виробництва.

Джерело: Вісник екологічної безпеки № 4 ' 2013

Back to top